pierdolić komuś za uszami


pierdolić komuś za uszami
Rozpuszczać o kimś plotki; oczerniać
Eng. To gossip about someone; to spread rumors about someone; to denigrate or criticize

Słownik Polskiego slangu. . 2012.